Feiten en cijfers

Meerjarenbeleidsplan 2017-2022

Financieel jaarverslag 2019

Bezoldigingsbeleid en statuten

  • Het bezoldigingsbeleid m.b.t. het bestuur van de Stichting IHLIA is statutair vastgelegd
  • Het beloningsbeleid van het personeel is volgens de CAO Openbare Bibliotheken
  • Statuten

Voortgangsrapportage Emancipatie

In dit document staat de voortgang beschreven van het emancipatiebeleid zoals beschreven in de Emancipatienota 2018-2021, Principes in praktijk. Het document toont naast een videoboodschap van minister van Engelshoven (Emancipatie) drie persoonlijke videoportretten van Habiba, Stef en Romy. Onze tentoonstelling ‘With Pride’ wordt ook genoemd in de rapportage.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA

X