6. Geschiedenis Transgender

Voor een goed begrip van de actuele situatie rondom transgenderissues, moet je eigenlijk iets weten over hoe het vroeger was. Dat haal je vaak uit de verhalen van betrokkenen, uit oral history dus.

Daarnaast zijn er bronnen met een reconstructie van de maatschappelijke acceptatie en de opbouw van emancipatie.

Transgendergeschiedschrijving loopt achter bij de geschiedschrijving over homoseksualiteit en genderstudies. Van veel landen is (nog) niet in kaart gebracht hoe de transgendergeschiedenis verliep. De meest beschikbare kennis betreft van oudsher de Verenigde Staten. Maar de laatste jaren verrichten transhistorici wereldwijd steeds meer onderzoek, soms gericht op specifieke subthema’s en doelgroepen.

In Nederland bestaan nog niet veel titels, naast het overzichtswerk van Alex Bakker uit 2018: ‘Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis’.

Kies uit onderstaande titels in welk deelgebied van de geschiedenis je verder wilt graven.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA

X