4. Jodendom

Het jodendom is ook nauw verwant aan het christendom en de Islam. Sterker nog, die laatste twee bouwen voort op het jodendom.

Discussies over bijvoorbeeld homoseksualiteit draaien daarom ook om dezelfde passages of verhalen uit heilige geschriften. Een van die passages (Leviticus 18 : 22) komt uit de Tenach, het heilige boek van de Joden: ‘Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.’

Net als binnen het christendom, bestaan er binnen het jodendom ook veel verschillende opvattingen en interpretaties over dit soort teksten. Orthodoxe of chassidische stromingen in het jodendom interpreteren dit soort passages bijvoorbeeld letterlijk, terwijl liberale Joden dat niet doen.

Ook staan orthodoxe en de meer conservatieve stromingen niet snel positief tegenover genderdiversiteit, omdat er in veel tradities en rituelen een onderscheid wordt gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke rollen.

Ook hier geldt dat niet alle Joden er zo over denken. Kijk daarvoor maar eens naar het verhaal van Simon Abramov in Trans Magazine.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA

X