2. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (homoseksualiteit in samenleving)

In de negentiende en twintigste eeuw werden homo’s lange tijd niet geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. Hoewel gelijk geslachtsverkeer vanaf 1811 niet meer strafbaar was, en homoseksuelen dus niet meer vervolgd werden om wat ze deden, werd homoseksualiteit wel op meerdere manieren in de samenleving onderdrukt.

In 1911 werd bijvoorbeeld een nieuwe zedelijkheidswetgeving ingevoerd, waar ook artikel 248bis in werd opgenomen. Dit artikel verbood meerderjarige mensen seks te hebben met minderjarigen van hetzelfde geslacht. Zo’n wet was er voor hetero’s ook, alleen het grote verschil was dat 248bis de minderjarigheidsgrens op 21 jaar stelde terwijl dit voor hetero’s 16 jaar was.

Artikel 248bis zorgde er met name na de Tweede Wereldoorlog voor dat homoseksuelen zich gingen organiseren, bijvoorbeeld in het COC. Er kwam een hele emancipatiebeweging op gang, en in 1971 werd artikel 248bis uiteindelijk afgeschaft.

In de jaren zestig en zeventig veranderde de maatschappelijke houding ten opzichte van homoseksuelen flink. Amsterdam werd in de jaren zeventig en tachtig zelfs de Gay Capital van Europa en de wereld genoemd.

Raadpleeg de titels hieronder om meer over de vervolging, acceptatie en emancipatie van homoseksuelen te weten te komen.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA

X