5. Biculturaliteit en lhbti

Mensen zijn méér dan alleen hun seksuele of genderidentiteit. Naast hun seksuele of genderoriëntatie, kunnen ze daarom óók gediscrimineerd worden vanwege hun afkomst, huidskleur, of religieuze en culturele achtergrond. In 2020 was er bijvoorbeeld veel aandacht voor de Black Lives Matterbeweging in het maatschappelijke debat. Door Black Pride wordt daarbij ook meer aandacht gevraagd voor lhbti-personen van kleur.

Daarnaast lopen lhbti-moslims bijvoorbeeld tegen meerdere problemen aan. Naast dat familie of vrienden moeite kunnen hebben met hun seksuele of genderidentiteit en ze soms zelfs de deur wijzen, kunnen ze in de samenleving juist weer discriminatie ervaren omdat ze moslim zijn.

Hieronder vind je enkele suggesties die meer inzicht geven in biculturele gemeenschappen in Nederland.

Menu

Contact

Bezoekadres IHLIA
OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143, 3e verdieping
1011 DL Amsterdam

Tel: 020-5230837
E-mail: info@ihlia.nl

Exposities op het IHLIA-plein
Dagelijks gratis te bezoeken, volg openingstijden OBA

X