Themadossiers

Leerlingen en studenten willen graag eenvoudige en toegankelijke informatie – over soms ingewikkelde onderwerpen- beschikbaar hebben. Daarom bieden we leerlingen van middelbaar (beroeps) onderwijs en studenten van het hoger onderwijs informatiedienstverlening voor hun papers en profielwerkstukken.

Met de themadossiers hoeven leerlingen niet langer meer lhbti-gerelateerde onderwerpen zoeken in de catalogus.

De thema’s worden ontleend aan de vragen die door leerlingen in de laatste jaren gesteld hebben en de meest actuele/populaire onderwerpen in de laatste twee jaar

Menu

X