Externe lhbti-archieven en -collecties

Op deze pagina vind je links naar archieven en collecties met lhbti-thema die IHLIA niet zelf heeft, maar waar we graag op deze manier naar verwijzen.

Deze pagina is in opbouw, ze zal in de loop van de tijd steeds verder worden aangevuld. Mis je echter nu al iets in dit overzicht? Stuur een link van het archief of collectie naar michel@ihlia.nl

Een onmisbaar deel van de IHLIA-collectie bestaat uit archieven van personen en organisaties die een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben in de lhbti-emancipatiestrijd.

Zonder IHLIA zou dit deel van het culturele erfgoed voorgoed verloren zijn.

Archief lhbti-websites

Koninklijke Bibliotheek

De KB archiveert als Nationale Bibliotheek van Nederland ook Nederlandse websites. Naast het archiveren van bekende en minder bekende reguliere websites worden er ook speciale webcollecties aangelegd, zoals rondom het thema lhbti.

Archief Benno Premsela

Stadsarchief Amsterdam

Premsela genoot een grote bekendheid als voorvechter van homo-emancipatie. In 1947 werd hij lid van het COC. In tegenstelling tot wat toen gebruikelijk was, gebruikte hij geen schuilnaam maar zijn echte naam. Premsela was onder meer bestuurslid en voorzitter van het COC. In 1964 was hij de eerste die openlijk in een televisieprogramma voor zijn homoseksuele geaardheid uitkwam.

Archief COC Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

De geschiedenis van het COC gaat terug naar het begin van de 20ste eeuw. In 1911 richtte Jacob Schorer het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) op. Dit comité was afgeleid van het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee dat in 1897 door de Duitse academicus Magnus Hirschfeld was opgericht.

Het NWHK streed tegen de rechtsongelijkheid tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. Die strijd richtte zich voornamelijk op 248-bis, een artikel uit het Wetboek van Strafrecht, dat het uiting geven aan de homoseksualiteit, strafbaar stelde.

Archief COC Limburg

Regionaal Historisch Centrum Limburg

De vereniging probeerde leden in de provincie te motiveren om bijeenkomsten te organiseren. De op 24 januari 1954 in Maastricht gehouden filmavond had veel succes, maar leverde niet het gewenste resultaat op. Hetzelfde gold voor Heerlen, waar in dezelfde tijd een avond belegd was.

Het hoofdbestuur van het COC besloot te wachten met het opzetten van een afdeling in het zuiden. In 1962 werd in Eindhoven de afdeling Zuid-Nederland opgezet. Medio jaren 1960 werden in verschillende steden in Limburg onder de paraplu van de plaatselijke Stichtingen van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Werkgroepen Homofilie opgericht, waarvan mensen uit de GGZ zelf en plaatselijk actieve homoseksuelen deel uitmaakten.

Archief van Caf√© ’t Mandje

Stadsarchief Amsterdam

In de bocht van de Zeedijk, op nummer 63, is tot op de dag van vandaag nog altijd het Caf√© ’t Mandje, dat vanaf 1927 tot 1967 werd bestierd door Bet van Beeren.

Bet van Beeren werd in 1902 geboren in de Goudsbloemstraat in de Jordaan in een gezin van twaalf kinderen. In 1927 nam ze het caf√© aan de Zeedijk nr. 63 over van haar oom. Zelf noemde ze het caf√© “In ’t Mandje”, omdat haar moeder elke dag eten kwam brengen in een mandje.

Door haar grote mond en tolerante levenshouding bouwde ze in korte tijd een enorme reputatie op zowel binnen als buiten Amsterdam. Ze was een lesbienne die van haar geaardheid geen probleem maakte en er voor uitkwam in een tijd waarin weinigen dat durfden. Haar caf√© werd een ontmoetingsplek voor homo’s en lesbiennes.

Archief van de Gemeentepolitie

Stadsarchief Amsterdam

Het politiearchief is er een met twee gezichten, zo is er een inventaris waarin de politie twaalf mannen aanhield wegens het gewelddadig beroven van homoseksuelen, maar aan de andere kant ook de overdracht van een namenlijst met homoseksuele mannen aan de Sicherheidsdienst tijdens de bezettingsjaren (1940-1945).

Stuk Lesbies manifest

Stadsarchief Amsterdam

Het ‘lesbies manifest’ is een strijdbaar pamflet waarin lesbiennes laten weten wat zij willen. Ze dagen de wereld uit: ‘Wij nemen onze trots weer terug, wereld kijk naar ons !!!’ De lesbiennes strijden niet alleen voor acceptatie van hun geaardheid, maar ook voor hun positie als vrouw.

Online Nederlands kranten-, tijdschriften- en boekenarchief

Delpher

In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die je allemaal woord voor woord kunt doorzoeken, dus ook lhbti-gerelateerde onderwerpen. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor je gemakkelijk te maken.

LGBT collection in WorldCat

WorldCat

WorldCat is ’s werelds grootste netwerk van bibliotheken en services. WorldCat-bibliotheken bieden toegang tot hun bronnen op het web, waar de meeste mensen hun zoektocht naar informatie beginnen.

Lesbisch Nijmegen

Lesbisch Archief Nijmegen (LAN)

Lesbisch Archief Nijmegen (LAN) is het enige zelfstandige lesbisch archief in Nederland en bestaat 32 jaar. LAN beheert honderden (Nijmeegse) affiches, prentbriefkaarten, buttons en foto’s van en over de Nijmeegse vrouwen- en pottenbeweging.

Ruim 4000 Nederlandse en buitenlandse boeken (romans, biografie√ęn, po√ęzie, theorie, kunst) staan in de boekenkast. De LAN-collectie bevat knipselmappen, tijdschriften, zo’n 1000 video- en audio-opnames.

Delftse Werkgroep Homoseksualiteit

Stadsarchief Delft

De Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) is een onafhankelijke homo-organisatie die zich richt op Delft en omgeving. DWH heeft als doel om de acceptatie van homoseksualiteit in de samenleving te vergroten en te handhaven, bijvoorbeeld door voorlichting over homoseksualiteit te geven op scholen.

De vereniging is ook een ontmoetingsplek voor homo- en biseksuele mannen en vrouwen van alle leeftijden.

Menu